Duurzaam bouwen wonen en leven

 

Meer Informatie?

Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

 

Voor al uw duurzame installatietechniek

Wij ontwerpen, installeren en onderhouden (duurzame) elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties voor woningen, utiliteit en industrie.

Maak een afspraak

Wat zeggen klanten?

Erg blij dat onze CV ketel na onze verhuizing kon worden nagekeken door de toppers van ITD. Vakkundig personeel die weten wat ze doen. Daarnaast een goede uitleg gekregen over het onderhoud wat werd gepleegd. Al met al dus dik tevreden! 

- Hendrika de Jong

 

Recente projecten

 

Aangesloten bij:

 

atag logobrink logosterkin logo echte installateur

Hoe kan energieneutraal bouwen u geld opleveren?

Gemiddeld verbruikt een woning 1600m3 gas en 3500 kWH stroom per jaar. Dit is omgerekend zes tot zeven keer de inhoud van de woning in gas. Per woningtype zijn er natuurlijk grote verschillen. Een rijtjeshuis verbruikt veel minder en een vrijstaande woning juist veel meer

Alles over energieneutraal en duurzaam bouwen, wonen en leven 

. Dit brengt ons bij de volgende vraag: hoe kan energieneutraal bouwen u geld opleveren? In dit artikel behandelen we daarom de volgende vragen:

 

Duurzaam bouwen wonen en leven

 

Energieneutraal bouwen voor: slimme ondernemers met een groen hart

Een energieneutraal huis bouwen heeft de toekomst. Wie duurzaam wil ondernemen, kan niet meer anders dan investeren in energie neutrale gebouwen. De Nederlandse Overheid stimuleert deze manier van bouwen door het geven van verschillende subsidies. Energiezuinig of energieneutraal bouwen biedt een groot marktvoordeel ten opzichte van de standaard nieuwbouw. Door bij nieuwbouw en renovatie te investeren in groene energie dalen de huisvestingskosten met 75%. Gaat u aan de slag met energie besparen en het opwekken van groene en duurzame energie? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden voor subsidie, fiscaal voordeel en ondersteuning.

De overheid stimuleer deze manier van energieneutraal bouwen. Sterker nog vanaf 2020 mogen er volgens de Europese regelgeving alleen nog maar energie neutrale gebouwen worden gebouwd die voldoen aan de BENG eisen (RVO). Voor utiliteitsgebouwen geldt dat zij in 2017 al voor de helft energie zuiniger zijn dan tien jaar geleden. Wie nu investeert, draagt niet alleen bij aan het milieu maar anticipeert ook op de wettelijke verplichtingen en zorgt ervoor dat uw gebouw in de toekomst zijn waarde behoudt.

 

Energieneutraal bouwen

 

Het verschil tussen energieneutraal, energiezuinig en passief bouwen

Bijna alle bedrijven in de bouwwereld beweren tegenwoordig dat ze aan duurzaam bouwen doen. In praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Een zonnepaneel op een dak plaatsen is immers niet hetzelfde als energieneutraal bouwen.

Wat is energieneutraal bouwen?


“Een gebouw is per definitie energieneutraal wanneer er over een jaar bekeken, netto geen energie van buitenaf nodig is afkomstig van fossiele of nucleaire brandstoffen.“
 

Deze definitie laat echter ruimte over voor eigen interpretatie. Gaat het hierbij om alleen het gebouw gebonden energieverbruik of ook om het verbruik van de gebruikers van het gebouw. Afhankelijk van de opdrachtgever geeft ITD invulling aan het project.

Wat is energiezuinig of passief bouwen?

Passief of energiezuinig is een manier waarbij de ambitie minder groot is dan bij een energieneutraal huis bouwen. Het is zowel geschikt voor woningen als de utiliteitsbouw. In de kern gaat het hier om de beperking van de energievraag. Hierbij kunt u denken aan de isolatie van kozijnen, glas en vloeren. In vooruitstrevende landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zweden zijn al duizenden van dit soort huizen gebouwd. Ook in Nederland wordt deze bouwmethode al meer dan 25 jaar gehanteerd.


“Wanneer een huis niet meer actief verwarmd wordt, spreekt men van een passief huis of gebouw en verbruikt t.o.v. nieuwbouwwoning 75% minder energie”
 

De voordelen van passief wonen:

Voor wie is het geschikt?

Scholen, woningen, kantoorgebouwen, non profit, ziekenhuizen, sportaccommodatie etc. elk type gebouw stelt eigen eisen aan de energiehuishouding. Zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie of verbouwing zijn er verschillende mogelijkheden om het een energieneutraal huis te bouwen of dit energiezuinig neer te zetten.

Vrijblijvend duurzaam advies aanvragen? 

Waarom energieneutraal bouwen?

In totaal nemen alle gebouwen ongeveer 35% van de gehele Nederlandse energieverbruik voor haar rekening. Dit brengt een tal van problemen met zich mee. Het grootste probleem hangt boven de toekomstige generatie. Het is geen nieuws meer dat de fossiele brandstoffen opraken en dat het milieu enorm vervuild is. Hiervoor zijn al vele maatregelen genomen denk hierbij aan de brandstofprijzen, accijns etc. Hoe ziet een leven zonder elektriciteit en gas eruit? En is dit een probleem waar wij ons nu zorgen over moeten maken?


" IJskappen smelten sneller dan ooit. Gezamenlijk verliezen Groenland en Antarctica ongeveer vijfhonderd kubieke kilometer aan ijs per jaar." 
 

waarom investeren in duurzaam bouwen

 

Fossiele brandstoffen raken op

Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kool vormen vandaag de dag nog steeds onze belangrijkste energiebron. Een leven zonder is moeilijk voor te stellen. Het proces waarbij deze energiebronnen worden gevormd in de aardkorst duurt miljoenen jaren. Daarentegen is de snelheid van de verbruik van deze schaarste vele malen hoger. Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat de reserves respectievelijk in 2150 zijn uitgeput. De oplossing ligt bij duurzame energie soorten en alternatieve energiebronnen.


“Duurzame energie is energie die het milieu niet belast”
 

Duurzame energie en alternatieve energiebronnen

Zon, water en wind het zijn voorbeelden van de grootste duurzame energiebronnen. Deze groene energiebronnen veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2- uitstoot. Het grootste voordeel: deze energie raakt nooit op. De rijksoverheid heeft daarom besloten dat in 2020 14% van alle energie die we in Nederland verbruiken uit duurzame bronnen moet komen. Dit is nog niet eens de helft van de 35% die alle gebouwen in Nederland verbruiken. Daarom stimuleert de overheid innovatieve Nederlanders om hun steentje bij te dragen. Energie besparen ligt namelijk in ieders handbereik. Denkt bijvoorbeeld eens na over de volgende producten:

Trias Energetica strategie

'De Trias Energetica is de meest gebruikte strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, en deze op een zo efficiënt mogelijke manier te laten samenwerken.'

Maar wat is de definitie van efficiënt binnen de trias energetica? Zo duurzaam mogelijk. Dat wil zeggen: Zo energiezuinig mogelijk en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Maar ook de kosteneffectiviteit moet hierin meegenomen worden: er wordt meer energie bespaard per bestede euro.

De Trias energetica werd in 1996 geïntroduceerd door Novem (E. Lysen) en is in de loop der jaren als strategie uitgewerkt door TU Delft (C. Duijvestein), waardoor de strategie ook stapsgewijs uitvoerbaar is.

In grote lijnen bestaat de Trias Energetica uit de volgende stappen (bron:rvo)

​ITD in Drachten houdt in al haar projecten vast aan de beginselen van de trias energetica. Zo krijgt u altijd een uiterst efficiënt gebouw met op elkaar afgestemde energiebesparende maatregelen. Benieuwd naar de mogelijkheden?

 

Vrijblijvend duurzaam advies aanvragen?

 

De voordelen van duurzame energie

De Rijksoverheid wil dat dat het percentage duurzame energie ieder jaar toeneemt met 5% maar wat zijn dan de voordelen?

Subsidies voor duurzaam bouwen en verbouwen

Voor het duurzaam wonen en duurzaam bouwen zijn veel verschillende subsidiemogelijkheden in Nederland. Bijvoorbeeld de subsidie op zonne- energie, windenergie, de opvang van regen of een warmtepomp. Zowel landelijk als lokaal zijn er veel initiatieven om duurzaamheid aan te moedigen. Duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen draagt bij aan een beter milieu. En aan een gezonde woon- en werk-omgeving. De Rijksoverheid ondersteunt duurzaam bouwen daarom met subsidies. Enkele voorbeelden zijn:

Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed;
NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren;
MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

Wet- en regelgeving 

De bouwtechnische voorschriften voor duurzaam bouwen staan in de bouwregels. Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waarin de ‘Bepalingsmethode milieuprestaties gebouwen en GWW-werken’ is aangewezen. Met deze methode kunt u de milieueffecten van het bouwen van een woning of kantoor berekenen. U moet de berekening indienen samen met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen. Uiteraard kan ITD u hierbij helpen. 


" Naast wettelijke (publiekrechtelijke) eisen voor duurzaam bouwen voeren veel gemeenten ook zelf beleid voor duurzaam bouwen. Zo stimuleren gemeenten ontwikkelaars en bouwers om woningen duurzaam te bouwen." 
 

De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-werken). Dit speelt niet alleen op het gebied van het gebruik van grondstoffen en de circulariteit en recycling van materialen. Ook op het gebied van beperking van emissies, mede in relatie tot energiezuinigheid van gebouwen. Enerzijds worden materialen en installaties toegevoegd om woningen en kantoren/utiliteitsgebouwen steeds energiezuiniger te maken. Anderzijds is er op weg naar energieneutrale gebouwen relatief steeds minder milieuwinst (CO2-reductie) te realiseren met alleen energiebesparing bij verwarming en koeling van gebouwen. Door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan er in samenhang met de energetische maatregelen een verdere milieuwinst in de bouw worden bereikt.

 

energieneutraal huis bouwen

 

Vrijblijvend duurzaam advies aanvragen?

 

Praktijkverhaal

Binnenkort meer over de projecten. 

De belangrijkste groene doelen van Nederlandse ondernemers

Uit onderzoek van Kaleidos Research blijkt dat Nederlandse ondernemers vooral op het vlak van duurzame consumptie en productie een rol voor zichzelf vinden. In totaal zijn er 17 "Sustainable Development Goals" waar de ondervraagden op gereageerd hebben. Duurzame consumptie en productie wordt gevolgd door milieubescherming, klimaatverandering, goede banen en economische groei. De meeste MKB’ers verwachten veelal dat zij een bedrijf kunnen leveren aan internationale duurzaamheid door innovatie te ontwikkelen. Ten opzichte van grote bedrijven hebben MKB bedrijven minder tijd om een duurzaamheidsbeleid op te zetten. Daarnaast hebben zij hiervoor de kennis vaak niet in huis om dit te ontwikkelen en uit te voeren. Wat steeds populairder wordt onder groene ondernemers is het uitbesteden van dit beleid. Duurzaam bouwen is daar nog maar een “klein” onderdeel van. Hieronder vindt u alle 17 doelen.

 

sustainable development goals

 

Vrijblijvend duurzaam advies aanvragen? 

 

3 redenen waarom jij voor energieneutraal kiest: 

1. Energieneutraal leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing 
 
2. Een groen bedrijf is aantrekkelijk voor investeerders en klanten
 
3. De vastgoedwaarde stijgt ieder jaar aanzienlijk 

Lees meer:

Energie een flinke kostenpost voor bedrijven